W przypadku gdybyś...

nie miał szansy być na mityngu spikerskim albo chciał posłuchać jeszcze raz postanowiliśmy umieszczać tutaj spikerki osób, które zgodziły się podzielić się swoim doświadczeniem na naszej grupie.

Pobrane spikerki mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na własny użytek w ramach Dwunastu Tradycji AA - wewnątrz Wspólnoty AA plik może być rozpowszechniany. Nie wolno publikować spikerki na innych stronach, umieszczać jej lub udostępniać na jakichkolwiek portalach społecznościowych, sprzedawać i wykorzystywać w innych celach niż odsłuch do własnego użytku.

Ważne!

Pobrane spikerki mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na własny użytek w ramach Dwunastu Tradycji AA - wewnątrz Wspólnoty AA plik może być rozpowszechniany. Nie wolno publikować spikerki na innych stronach, umieszczać jej lub udostępniać na jakichkolwiek portalach społecznościowych, sprzedawać i wykorzystywać w innych celach niż odsłuch do własnego użytku.

"Jaki byłem, co się stało, jaki jestem obecnie"

Iza z Warszawy

Kate P. - USA

Claire - UK

Steve - USA

"12 Kroków AA"

Sydney - Step/Krok 1

Marylin H. - Step/Krok 2

Aaron S. - Step/Krok 3

Cindy E.M. - Step/Krok 4 i 5

Cindy E.M. - Step/Krok 6 i 7

Stacy S. - Step/Krok 8 i 9

Marti R. - Step/Krok 10

Line B. - Step/Krok 11

Gabriel B. - Step/Krok 12

Matt T. - Step/Krok 1

Stephen R. - Step/Krok 2

Mike P. - Step/Krok 3

Ważne!

Pobrane spikerki mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na własny użytek w ramach Dwunastu Tradycji AA - wewnątrz Wspólnoty AA plik może być rozpowszechniany. Nie wolno publikować spikerki na innych stronach, umieszczać jej lub udostępniać na jakichkolwiek portalach społecznościowych, sprzedawać i wykorzystywać w innych celach niż odsłuch do własnego użytku.

"Warsztaty 12 Kroków AA"

Sobota cz. 1

Sobota cz. 2

Sobota cz. 3

Niedziela cz. 1

Niedziela cz. 2

Niedziela cz. 3

© Copyright 2020 grupa AA Praca z innymi
Niniejsza strona nie jest popierana ani zatwierdzona przez Serwis Anonimowych Alkoholików Służby Światowe. Istnieje wyłącznie dzięki Grupie AA Praca z innymi jako część pracy Dwunastego Kroku, która wychodzi z inicjatywą pomocy alkoholikom, którzy nadal cierpią. Oficjalną stronę AA w Polsce znajdziecie tu: Anonimowi Alkoholicy Polska